Máy đồng hóa vi sinh

Máy đồng hóa vi sinh

Hiển thị dạng:

Máy đồng hoá vi sinh 6 mẫu

Benchmark
24 tháng

Máy đồng hoá vi sinh D1036 của Benchmark Scientific - USA sử dụng đồng thời 6 mẫu.

Máy nghiền đồng hóa vi sinh

Benchmark
12 tháng

Máy nghiền đồng hóa vi sinh

COPYRIGHT BY CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SECOVINA
Design by 1Onnet