Thiết bị kiểm tra cao su latex

Máy đo đô ổn định cơ học Latex

SECOTECH - Việt Nam
24 tháng

Máy đo đô ổn định cơ học cao su Latex - Secotech - Việt Nam Phù hợp TCVN 6316, ISO 35

Máy cất nước một lần

UK
12 tháng

Máy cất nước một lần 4 lít/giờ bằng thủy tinh borosilicate

COPYRIGHT BY CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SECOVINA
Design by 1Onnet