CHAREON TUT

CHAREON TUT

Hiển thị dạng:

Máy luyện kín giải nhiệt bằng nước

ChareonTut
12 tháng

Máy luyện kín sử dụng trộn cao su, nhựa trong phòng thí nghiệm, pilot hay sản xuất nhỏ

COPYRIGHT BY CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ SECOVINA
Design by 1Onnet